SNÖDROPPE

Har du funderat över hur snödroppar kan blomma i snön, som om vinter, kyla och mörker inte spelar någon roll? Och har du tänkt på varför snön smälter runt den lilla blomman när den sticker upp? Precis nedanför snödroppen bor en liten smedälva. Han är mäktigast av naturens alla smeder eftersom han smider våra tankar. Det är han som smider fotbojan till våra hämningar så att vi vågar tänka i nya tankemönster och inte låter oss begränsas av det nya och okända. Den lille smeden börjar tidigt på våren innan solen har vaknat. När han arbetar blir det alldeles varmt kring blomman så att snön runtomkring smälter och snödroppen kan växa. Han smider så att vi vågar ta emot våren med nyfikenhet, nytt självförtroende och kärlek.

Snödroppen symboliserar naturens uppvaknande. Snödroppens innetemperatur är alltid 2 grader varmare än temperaturen utanför.