Kamelia

Camelia japonica/ Kamelia

För länge sedan, långt innan naturens insekter införde vintervila, förberedde man sig för kylan. Vissa började hitta sätt för att klara den kalla och karga perioden och andra visste att en tuff tid väntade. Samtidigt trängde sig ett oväder över ett stort område i världen. Inget annat väder kunde hindra ovädrets framfart och tillslut kollapsade de andra väderlekarna. Som ni kanske förstår blev det omöjligt att stanna kvar om man inte själv var ett öväder, därför tvingades hundratusentals varelser fly från platsen. Och här befann de sig nu, mitt i ett vinterlandskap utan varma kläder, mat och boplatser. Varelserna visste att trots att de hade kommit undan ovädret så var marken de gick på farlig. Ovädret hade sett till så att blixtrar slog ner om de trampade på fel ställe och nattfjärilar hade skickats ut för att lukta sig till deras närvaro. Och för att överleva måste de hitta en blomma att bo hos, och eftersom blommor doftar skulle de bli ett lätt byte för nattfjärilarna. En liten alvpojke hade kommit till platsen. Han var stelfrusen och förtvivlad. Han visste att hans situation var omöjlig. Inga växter blommar väl i snö!? Hur skulle han hitta mat och värme? Och vem skulle berätta att han fortfarande var vid liv?
Plötsligt harklade sig någon, vilket fick alvpojken att titta upp. Där stod den ståtligaste buske, med stora röda blommor, som blommade mitt i vintersnön. Ovanför busken cirkulerade nattfjärilarna hotfullt. Busken förklarade att alven skulle bo hos henne och att han inte skulle vara orolig för att narrfjärilarna skulle se honom. ”Nattfjärilarna ser inte, de känner bara doft, och varje kväll skall du sätta en stjärna i min högsta topp. I stjärnans ljus kommer din familj och de andra förstå att du är välbehållen”. Med tiden blev nattfjärilarna allt tröttare. Och till slut insåg de att de måste sova för att överleva vintern. Sedan den dagen blommar Kameliabusken för de som måste fly när vintern är kall. Och tittar du noga kanske du kan se en stjärna i Kamelians topp? 

Barnen i Afghanistan har blivit hårt drabbade efter många många år av krig. I somras eskalerade situationen och hundratusentals barn blev tvingade att fly från sina hem. När vinterkylan kommer blir deras situation ännu värre.
Minor skadar och dödar tusentals barn varje år.
Camelia japonica/ Kamelia blommar på vintern och har ingen doft. Nattfjärilar övervintrar sovandes och de har ett mycket mer utvecklat doftsinne än vad vi människor har. I dag försöker man använda nattfjärilar till att lukta sig till landminor.