Kattfot

Det var en gång en äng som hade förändrats. Tidigare kunde ängen vid den här tiden på året stoltsera med vackra blommor, gräs och fjärilar. Alla levde i samspel med varandra. Men i dag var det någon som ville förgöra ängen. Av det som hade byggts upp fanns det endast ruiner och skärvor av ett outgrundligt lidande kvar. I luften cirkulerade malfjärilar som när som helst kunde skörda nya offer. Under dagtid möttes de få som valt att stanna av kuslig tystnad och total förstörelse, men varje natt hördes ett ångestfullt skrik blandat med hjärtslitande gråt. De nattliga oroliga ljuden kom från en älva. Älvan hade flytt till platsen. Hon hade sett när hennes föräldrar träffades av förödelsen samtidigt som hon blev bortskickad från sitt hem. I den skräckfyllda upplevelsen tvingades hon lämna sina föräldrar och sin älskade vän, katten. Och nu vankade hon av och an, varje natt, på den ödelagda platsen. Vankandet skapade till slut en upptrampad stig som älvan omsorgsfullt rensade bort de brutna grässtråna från. Plötsligt en dag växte en kattfot upp på stigen. Kattfoten kände en stark oro för älvan och frågade varför hon inte sov på nätterna. Älvan berättade om saknaden till hennes föräldrar och att hennes katt alltid brukade hjälpa henne att somna. Nu fanns ingen där som kunde lugna henne till sömns. Sedan den dagen lutade kattfoten sina tassliknande blommor mot älvans kinder så att hon äntligen fick ro. Som tack band älvan kransar av de blommor som blommat ut. Hon band dem så att tassarna pekade upp mot himlen så att ängen såg ut att vara fylld av levande katter. Hon band kransarna som för att visa för flygmalarna att ingen kan ta kål på henne och hennes kära. Hon band kransarna för att världen för evigt skulle minnas hennes familj och katten och deras lidande.

Djur lämnas ofta kvar när människor tvingas fly från krig. Den senaste tiden har över en miljon människor flytt från Ukraina. Flera stora städer har drabbats hårt av missiler. Kvar finns endast ruiner och total förstörelse.
Genom införandet av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel har en stor del av landets ängar vuxit igen. Eftersom kattfoten ofta växer på ängar har detta bidragit till att kattfoten är utrotningshotad. För att en äng skall överleva skall den inte gödslas utan den skall slås och klippas. Kattfoten kallas för evighetsblomma och man kan bilda evighetskransar av de torkade blommorna.